Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Zmiany w planie

Czwartek 15.11
  Czwartek 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b IIIa IIIb IIIc
1 08:00 - 08:45 polMN 7/aAS 6 aHP 9/polMN 7 muzyka AK(p) 16 biologia 3 wf JD matMJ 4 rel 12 /et 13 polUK 11 chemia 15 matemat AJ 14 polAL 12 matKB 4 pdż 1
2 08:55 - 09:40 wf AS  matMJ 1 muzyka JCH 16 biologia 3 polski JD 11 angZK 12 plastyka 4 aAM film 3 spotkanie AJ s.2 chemia 15 polMN 12 rel 7/et 8 matKB 4
3 09:50 - 10:35 matMJ 7 wf AS biologia 3 muzyka AK(p) 16 angZK 12 polski JD 11 aMWr film 3 rel 12 / et hol matemat AJ 14 spotkanie AM/JCH s.2 matKB 4 polUK 1 polMN 12
4 10:45 - 11:30 wychMNd 3  polMN 1 wf JD muzyka UK 16  matMJ 4 pla 3 wychAS 12 wychAM 11 rel 7/et 8 geo 2 matAJ 4/che 15//aHP 9/angAW 6/aZK 12
5 11:40 - 12:25 polMN 1 rel 7/et 8 biologia 3  wf JD hist 4 tech 3 matAJ 11 matKB 12 geo 2 polKL 12 che 15/matAS 4//aHP 9/angMJś 6/aZK 12
6 12:45 - 13:30 aAW 3/polMN 1  polMN 1/aHP 7 geo 2 matMJ 4 pla 3 hist 4 matKB 12 matAJ 11 polKL 12 wf/wf aZK 8/angMNd 6/aMJż 9//matJCH 14/che 15
7 13:50 - 14:35     matMJ 4 geo 2 tech 3 wf JD polUK 11 hist 12 wychAJ 14 pdż 12 aMJż 8/aKB 6/aZK 1//che 15/matKL 3
8 14:40 - 15:25     Zajęcia dodatkowe z MNw są odwołane.     hist 12 geo 11 angJCH 1/polKL 12/polKL 12/aZK 3      
9 15:30 - 16:15                          

 

 

Zmiany w planie - środa 14 listopada
  Środa 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b IIIa IIIb IIIc
1 08:00 - 08:45 aAS 16/fCL 7 aHP 6/inf 5 wfJD polMN 3 nMK 1/nJB 13/hFM 12/hPM 11 che 15/polKL 12/bioAW  1 bio 3/aBK 8/aZK 9//bio 3 zast. UK 2  fiz 14 matKB 4
2 08:55 - 09:40 wf inf 5/fCL 7 polMNw3/hFM 13/hPM 4/polMNw3 wych JD 11 fil.społ MJż/UK 12 bioAW 1/che 15/polKL  12 aBK 16/bio 3/bio 3/aZK 6 fiz 14 matKB 4 spotkanie s.2AK
3 09:50 - 10:35 fCL 7/inf 5 polski MNw 4 matMJ 4 pla 3 fil. Społ. MJż/UK 11 ang HP 12 polKL 2/bioAW 1/che 15 wf / wf fiz 14 biologia 3 spotkanie s.2 BK wos 16
4 10:45 - 11:30 inf 5/polMN 2 matMJ  4 polMNd 4 tech 3 przyrB 11 rel 12/et 13 ang BK 1 matAJ 14 fiz 15 wf / wf spotkanie KB s.2 wos 16 biologia 3
5 11:40 - 12:25 polMN 2/aHP 9 wf pla 3 matMJ 4 rel 12/et 13 przyrB 11 matKB 4 fiz 15 matAJ 14/aBK 6/aZK 1/matAJ 14 wos 16 biologia 3 zast. UK 12 
6 12:45 - 13:30 matMJ 3 fCL 7/aHP 6 tech 3 wfJD zast. AW 12 wych JB(p) 11 nJB 19/nMK 8/hFM 16/hPM 12 aZK 9/matAJ 14/matAJ 14/aBK 6 matKB 4 polski UK 1 fiz 14
7 13:50 - 14:35             fiz 15 ang BK 1 nMK 8/nJB 19/fCL 7/hFM 3/hPM 12 geo s.2 plastyka AK 1
8 14:40 - 15:25                 fakultet II język      
9 15:30 - 16:15