Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Zasady rekrutacji do klas I 2019 - 2020

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na wszystkie podane terminy, które traktujemy jako nieprzekraczalne.

Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Społecznej Szkole Podstawowej Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w roku szk. 2019/2020 przyjmujemy do 1 marca 2019 r. (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.brzozowa.pl w zakładce REKRUTACJA - „Zgłoszenie kandydata”).

Kandydaci, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce, bądź inne orzeczenia proszeni są o dostarczenie kopii dokumentu (osobiście lub drogą elektroniczną) do sekretariatu szkoły również do dnia  1 marca 2019 roku (piątek).

Dla kandydatów do klas I jako formę rekrutacji przewidujemy uczestnictwo w dwóch spotkaniach: 9 marca 2019 (sobota) oraz 16 marca 2019 (sobota).

Spotkanie I

9 marca kandydaci do klasy I przychodzą do budynku szkoły przy ul. Brzozowej między godz. 9.40 a 9.50. Rodzice zostawiają dzieci pod opieką nauczycieli naszej szkoły i odbierają je około godziny 11.45 (zgłaszając ten fakt opiekunowi z naszej szkoły).

Rodzaj aktywności:

  • · zabawy integracyjne w klasie
  • · lekcja edukacji wczesnoszkolnej
  • · krótka przerwa z małym poczęstunkiem
  • · gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej (w-f)

Spotkanie II

16 marca kandydaci przychodzą również między godziną 9.40 a 9.50. Rodzice zostawiają dzieci pod opieką nauczycieli naszej szkoły i odbierają je około godziny 11.45  (zgłaszając ten fakt opiekunowi z naszej szkoły).

Kandydaci będą pracować w trzech grupach pod opieką nauczyciela, pedagoga i psychologa, wykonując zadania badające:

  • obszar poznawczy dziecka: umiejętności grafomotoryczne, językowe oraz matematyczne,
  • rozwój emocjonalno-społeczny.

Treści zadań będą zgodne z podstawą programową realizowaną obecnie w przedszkolach.

Za przeprowadzenie procesu rekrutacji do klas I pobierana jest opłata w wysokości 140 zł. Opłatę należy wnieść do 1 marca 2019 roku (piątek) na rachunek bankowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578. Tytuł wpłaty : „opłata rekrutacyjna do kl. I - ……………………………." (imię i nazwisko kandydata)

Dodatkowym elementem rekrutacji może być rozmowa kwalifikacyjna  w dniach 18-29 marca.

O kolejności na liście przyjęć decyduje suma punktów zgromadzonych przez kandydata. Rodzeństwa mają pierwszeństwo przy ustalaniu listy przyjętych.                          

Szkolna Komisja Rekrutacyjna może tworzyć listę rezerwową.                                                               

Wyniki rekrutacji do klas 1 zostaną ogłoszone 24 kwietnia 2019 roku (środa).