Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Klasy 4

Spotkanie informacyjne dla kl. 4        15 stycznia 2020 r.  godz. 19.00

 

Dzień Otwarty dla kandydatów      7 marca (sobota)  kl. 4 godz. 10.00 – 12.00

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, dostarczenia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź innych orzeczeń dotyczących kandydata (jeśli dziecko takie posiada), wniesienia opłaty rekrutacyjnej:   20.03 (piątek)

 28.03 (sobota) - sprawdzian dla kandydatów do kl. 4

 Dodatkowym elementem rekrutacji może być rozmowa.

  Wyniki rekrutacji zostaną przesłane rodzicom/ opiekunom pocztą elektroniczną do 24.04 (piątek).